Räkna ut ditt BMI

BMI, eller Body Mass Index, är ett enkelt men något trubbigt sätt att mäta förhållandet mellan vikt och längd. Det ger dig snabbt en indikation kring om du väger för mycket eller för lite.

BMI är ett vedertaget internationellt mått och används för att avgöra om en person lider av fetma eller undervikt. Världshälsoorganisationen, WHO, ligger bakom riktlinjerna som satt gränserna för undervikt, normalvikt, övervikt och fetma. Nedan är de riktlinjer som gäller:

  • Undervikt – BMI < 18,5
  • Normalvikt – BMI 18,5-24,9
  • Övervikt – BMI 25-29,9
  • Fetma – BMI > 30

Så räknar du ut ditt BMI

Styrkan med BMI är att det är ett väldigt enkelt mått som alla kan använda med hjälp av en miniräknare. Formeln för att räkna ut ditt BMI är:

Din kroppsvikt (kg) delat med din längd (m) i kvadrat.

Exempel: Du väger 80 kg och din längd är 1,82 m. Dessa värden ger dig följande:

80/1,82²=24,15

Ett BMI på 24,15 indikerar att du har en normalvikt för din längd. Men enkelheten med att räkna ut BMI är också dess svaghet.

Svagheter med BMI

BMI tar enbart vikt och längd i beaktande. Detta enbart ger inte en korrekt bild om du exempelvis är överviktig och därmed lider större risk för diabetes typ 2 eller hjärt-kärlsjukdomar. Viktiga faktorer som BMI inte tar i beaktande är exempelvis:

  • Kön
  • Ålder
  • Muskelmassa
  • Din kondition
  • Fördelning av fett

Just fördelning av fett kan vara viktigt att komplettera med. Det är fullt möjligt att klassas som normalvikt utifrån BMI men ändå vara i riskzonen för farliga sjukdomar på grund av mycket bukfett. Det är också fullt möjligt att klassas som överviktig utifrån BMI om du tränar mycket och har stor muskelmassa. Det är därför viktig att se BMI enbart som en indikation som behöver kompletteras med andra uppgifter.

Vanliga frågor om BMI

Då BMI är så pass vedertaget finns det också mängder av frågor och funderingar kring detta mått. Nedan har vi försökt svara på några av de vanligaste frågorna om BMI.

Vilka faror finns med lågt BMI?

Undervikt utifrån BMI kan innebära seriösa hälsorisker. Speciellt om du har alltför lite muskelmassa och kroppsfett. Kraftig undervikt kan orsaka blodtrycksfall, sänka din prestationsförmåga och leda till mängder av olika problem. Om ditt BMI ligger under 18 finns det goda skäl att söka vård.

Gäller riktlinjerna för BMI även för barn?

Nej, BMI hos barn har andra gränsvärden och varierar dessutom under uppväxten.

Hur kan jag påverka mitt BMI?

Eftersom BMI mäter förhållandet mellan vikt och längd är det egentligen bara genom att påverka din vikt som du kan påverka ditt BMI. Så ligger ditt BMI över gränsvärdena för övervikt rekommenderas exempelvis en balanserad kost, fysisk aktivitet och regelbunden sömn.

Klicka på en stjärna för att betygsätta denna artikel!

Genomsnittligt betyg 5 / 5. Antal betyg: 2

Inga betyg ännu